Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 22
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Cấp phép thăm dò nước dưới đất.
04.02 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất.
04.02 Tài nguyên nước Sở Tư pháp
Cấp phép khai thác nước dưới đất.
04.02 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất.
04.02 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
Cấp phép khai thác nước mặt
04.02 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
Cấp phép khai thác nước mặt
04.02 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước mặt.
04.02 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
Cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.
04.02 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
04.02 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất.
04.02 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)