Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 24
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Cấp giấy phép khảo sát khoáng sản.
04.03 Tài nguyên khoáng sản, địa chất Sở Tài nguyên và Môi trường
Gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản.
04.03 Tài nguyên khoáng sản, địa chất Sở Tài nguyên và Môi trường
Trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản.
04.03 Tài nguyên khoáng sản, địa chất Sở Tài nguyên và Môi trường
Cấp phép thăm dò khoáng sản.
04.03 Tài nguyên khoáng sản, địa chất Sở Tài nguyên và Môi trường
Cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản.
04.03 Tài nguyên khoáng sản, địa chất Sở Tài nguyên và Môi trường
Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản.
04.03 Tài nguyên khoáng sản, địa chất Sở Tài nguyên và Môi trường
Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản.
04.03 Tài nguyên khoáng sản, địa chất Sở Tài nguyên và Môi trường
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.
04.03 Tài nguyên khoáng sản, địa chất Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản.
04.03 Tài nguyên khoáng sản, địa chất Sở Tài nguyên và Môi trường
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản.
04.03 Tài nguyên khoáng sản, địa chất Sở Tài nguyên và Môi trường
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)