Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 37
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Cấp giấy xác nhận về cam kết bảo vệ Môi trường
04.04 Môi trường Phường – xã
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.
04.04 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung.
04.04 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược.
04.04 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
Xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt Báo đánh giá tác động môi trường và Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung.
04.04 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.
04.04 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
Xác nhận việc hoàn thành các nội dung của đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.
04.04 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.
04.04 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực môi trường.
04.04 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg
04.04 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
1  2  3  4  Trang tiếp theo Trang cuối
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)