Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 5
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Cấp giấy phép hoạt động các công trình Khí tượng Thủy văn chuyên dùng.
04.05 Khí tượng, thuỷ văn Sở Tài nguyên và Môi trường
Gia hạn giấy phép hoạt động công trình Khí tượng Thủy văn chuyên dùng.
04.05 Khí tượng, thuỷ văn Sở Tài nguyên và Môi trường
Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động công trình Khí tượng Thủy văn chuyên dùng.
04.05 Khí tượng, thuỷ văn Sở Tài nguyên và Môi trường
Cấp lại giấy phép hoạt động công trình Khí tượng Thủy văn chuyên dùng.
04.05 Khí tượng, thuỷ văn Sở Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký hoạt động các công trình Khí tượng Thủy văn chuyên dùng
04.05 Khí tượng, thuỷ văn Sở Tài nguyên và Môi trường
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)