Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 33
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thẩm định năng lực phục vụ việc cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
04.06 Đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
Thẩm định năng lực phục vụ việc bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
04.06 Đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ
04.06 Đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký bổ sung nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ
 
04.06 Đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
Nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ (thuộc ngân sách nhà nước do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư)
04.06 Đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ xin sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của cá nhân
04.06 Đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ xin sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của tổ chức
04.06 Đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo yêu cầu của cá nhân
04.06 Đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí lập thủ tục giao - thuê đất theo yêu cầu của tổ chức
04.06 Đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí phân lô tổng thể theo yêu cầu của tổ chức
04.06 Đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
1  2  3  4  Trang tiếp theo Trang cuối
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)