Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 11
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Cấp Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập
07.09 Bảo hiểm y tế Phường – xã
Thủ tục Cấp lại, đổi Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập
07.09 Bảo hiểm y tế Phường – xã
Thủ tục Cấp mới thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi
07.09 Bảo hiểm y tế Quận - Huyện
Thủ tục Cấp lại, đổi thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi
07.09 Bảo hiểm y tế Quận - Huyện
Thủ tục Cấp lại thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi (do mất, sai)
07.09 Bảo hiểm y tế Quận - Huyện
Thủ tục Cấp lại thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi (do thay đổi chổ ở, địa chỉ)
07.09 Bảo hiểm y tế Quận - Huyện
Thủ tục Cấp lại thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi (do rách)
07.09 Bảo hiểm y tế Quận - Huyện
Thủ tục Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do bị mất, bị thất lạc
07.09 Bảo hiểm y tế Quận - Huyện
Thủ tục Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho diện xóa đói giảm nghèo.
07.09 Bảo hiểm y tế Quận - Huyện
Thủ tục Cấp thẻ Bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng
07.09 Bảo hiểm y tế Quận - Huyện
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)