Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 31
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Xác nhận hồ sơ gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền
07.05 Y dược cổ truyền Quận - Huyện
Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền.
07.05 Y dược cổ truyền Quận - Huyện
Thủ tục Xác nhận hồ sơ đổi địa điểm hành nghề y dược cổ truyền
07.05 Y dược cổ truyền Quận - Huyện
Thủ tục Xác nhận hồ sơ ngừng hoạt động y, dược , y học cổ truyền
07.05 Y dược cổ truyền Quận - Huyện
Cấp mới chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền không dùng thuốc
07.05 Y dược cổ truyền Sở Y tế
Cấp lại chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền không dùng thuốc
07.05 Y dược cổ truyền Sở Y tế
Gia hạn chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền không dùng thuốc
07.05 Y dược cổ truyền Sở Y tế
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc
07.05 Y dược cổ truyền Sở Y tế
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc
07.05 Y dược cổ truyền Sở Y tế
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị không dùng thuốc
07.05 Y dược cổ truyền Sở Y tế
1  2  3  4  Trang tiếp theo Trang cuối
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)