Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 7
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 07.07 Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng Phường – xã
Công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm:
07.07 Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng Sở Y tế
Gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm
07.07 Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng Sở Y tế
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao:
07.07 Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng Sở Y tế
Tiếp nhận đăng ký quảng cáo thực phẩm
07.07 Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng Sở Y tế
Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
07.07 Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng Sở Y tế
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 07.07 Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng Quận - Huyện
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)