Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 14
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Cấp giấy phép kiểm dịch thi hài (trong nước).
07.04 Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
Cấp giấy phép kiểm dịch xương cốt, tro cốt (trong nước)
07.04 Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch Y tế thi hài, tro, hài cốt
07.04 Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
Cấp Giấy chứng nhận Tiêm phòng tả, sốt vàng, các bệnh khác.
07.04 Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
Giấy chứng nhận diệt chuột tàu biển
07.04 Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế sản phẩm đặc biệt
07.04 Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thực phẩm
07.04 Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thủy
07.04 Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch Y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh.
07.04 Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
Giấy chứng nhận xử lý y tế
07.04 Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần Sở Y tế
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)