Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 76
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Xác nhận hồ sơ lao động
11.05 Lao động, tiền lương, tiền công Quận - Huyện
Thủ tục Cấp phép lao động cho người nước ngoài
11.05 Lao động, tiền lương, tiền công Ban quản lý khu công nghệ cao
Thủ tục Đăng ký cấp sổ lao động cho người lao động
11.05 Lao động, tiền lương, tiền công Ban quản lý khu công nghệ cao
Thủ tục Đăng ký hệ thống thang, bảng lương
11.05 Lao động, tiền lương, tiền công Ban quản lý khu công nghệ cao
Thủ tục Đăng ký nội quy lao động
11.05 Lao động, tiền lương, tiền công Ban quản lý khu công nghệ cao
Thủ tục Đăng ký thỏa ước lao động tập thể
11.05 Lao động, tiền lương, tiền công Ban quản lý khu công nghệ cao
Khai trình sử dụng lao động (đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng ăn uống, vũ trường, massage, karaoke, khách sạn, nhà trọ).
11.05 Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh Xã hội
Báo cáo tăng lao động
11.05 Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh Xã hội
Báo cáo tăng lao động (đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng ăn uống, vũ trường, massage, karaoke, khách sạn, nhà trọ)
11.05 Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh Xã hội
Báo cáo giảm lao động
11.05 Lao động, tiền lương, tiền công Sở Lao động Thương binh Xã hội
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang tiếp theo Trang cuối
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)