Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 11
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Hồ sơ cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm
11.01 Việc làm Quận - Huyện
Thủ tục Điều tra, lập danh sách hộ đưa vào diện xóa đói giảm nghèo
11.01 Việc làm Quận - Huyện
Thủ tục Xét vay vốn của hộ nghèo vay quỹ xóa đói giảm nghèo (trên10 triệu)
11.01 Việc làm Quận - Huyện
Thủ tục Xét cho vay vốn của dự án vay quỹ xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo (không quá 200 triệu đồng)
11.01 Việc làm Quận - Huyện
Thủ tục Xét cho vay vốn của dự án vay quỹ xóa đói giảm nghèo tạo việc làm  cho lao động nghèo (đối với dự án có mức vốn trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng)
11.01 Việc làm Quận - Huyện
Thủ tục đề nghị xử lý xóa hoặc khoanh nợ cho các trường hợp hộ vay vốn xóa đói giảm nghèo mất khả năng thanh toán
11.01 Việc làm Quận - Huyện
Thủ tục Phê duyệt dự án vay vốn Quỹ xóa đói giảm nghèo của Tổ vượt nghèo
11.01 Việc làm Quận - Huyện
Thủ tục Đề nghị phân bổ vốn cho vay các dự án vay vốn của Tổ vượt nghèo
11.01 Việc làm Quận - Huyện
Thủ tục Thẩm định và phê duyệt dự án vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm có mức vay dưới 100 triệu đồng (đối với dự án cơ sở sản xuất – kinh doanh)
11.01 Việc làm Quận - Huyện
Thủ tục Thẩm định và phê duyệt dự án vay vốn giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm có mức vay dưới 100 triệu đồng (đối với dự án hộ và nhóm hộ gia đình)
11.01 Việc làm Quận - Huyện
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)