Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 84
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công (đối với trường hợp bị hư hỏng, rách nát, mối nọt hoặc thất lạc)
11.08 Người có công Quận - Huyện
Thủ tục Cấp giấy báo tử (trường hợp người hy sinh thuộc cơ quan quận - huyện hoặc phường - xã, thị trấn và doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận - huyện)
11.08 Người có công Quận - Huyện
Thủ tục Công nhận liệt sĩ và giải quyết chế độ ưu đãi thân nhân liệt sĩ
11.08 Người có công Quận - Huyện
Thủ tục Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
11.08 Người có công Quận - Huyện
Thủ tục Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến
11.08 Người có công Quận - Huyện
Thủ tục Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
11.08 Người có công Quận - Huyện
Thủ tục Giải quyết chế độ đối với bệnh binh
11.08 Người có công Quận - Huyện
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận bị thương
11.08 Người có công Quận - Huyện
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
11.08 Người có công Quận - Huyện
Thủ tục Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
11.08 Người có công Quận - Huyện
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Trang tiếp theo Trang cuối
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)