Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 3
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Chi hỗ trợ cho trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm
11.10 Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Quận - Huyện
Thủ tục Chi hỗ trợ cho trẻ em bị xâm phạm tình dục
11.10 Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Quận - Huyện
Thủ tục Xét công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em
11.10 Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Quận - Huyện
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)