Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 6
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Hồ sơ cai nghiện ma túy đối với người có nơi cư trú nhất định
11.11 Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh Xã hội
Thủ tục Thể thao: Quyết định Tổ chức thi đấu giải cấp thành phố không sử dụng kinh phí nhà nước.
11.11 Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động Thương binh Xã hội
Thủ tục tiếp nhận, quản lý, giáo dục người sau khi chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh
11.11 Phòng, chống tệ nạn xã hội Phường – xã
Thủ tục Xác nhận hồ sơ thân nhân bảo lãnh người sau cai nghiện
11.11 Phòng, chống tệ nạn xã hội Phường – xã
Thủ tục Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã 11.11 Phòng, chống tệ nạn xã hội Phường – xã
Thủ tục Quyết định thôi áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã
11.11 Phòng, chống tệ nạn xã hội Phường – xã
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)