Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 32
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục thẩm định dự án đầu tư công trình đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm thuộc nguồn vốn ngân sách quận – huyện quản lý
17.02 Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm thuộc nguồn vốn ngân sách quận quản lý do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức lập
17.02 Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi lập
17.02 Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trong phạm vi ngân sách của quận và các công trình được ngân sách thành phố hỗ trợ có mức đầu tư không lớn hơn 5 tỷ.
17.02 Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật trong phạm vi ngân sách của quận - huyện và các công trình được ngân sách thành phố hỗ trợ có tổng mức đầu tư không lớn hơn 5 tỷ đồng
17.02 Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình bằng vốn ngân sách Nhà nước hoặc vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận lập
17.02 Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán thẩm định dự án xây dựng công trình bằng vốn ngân sách Nhà nước hoặc vốn Nhà nước đầu tư do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận lập
17.02 Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục thẩm định dự án đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
17.02 Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với công trình đầu tư xây dựng do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận lập
17.02 Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Quận - Huyện
Thủ tuc thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với công trình chỉ thẩm định dự án do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận lập
17.02 Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Quận - Huyện
1  2  3  4  Trang tiếp theo Trang cuối
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)