Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 118
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong nước trong trường hợp không cấp giấy chứng nhận đầu tư (cấp cho trường hợp thực hiện dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)
17.03 Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Ban quản lý khu công nghệ cao
Thủ tục Thẩm định kết quả đấu thầu
17.03 Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu
17.03 Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục Cấp Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.
17.03 Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư
17.03 Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Ban quản lý khu công nghệ cao
Thủ tục tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư
17.03 Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Ban quản lý khu công nghệ cao
Thủ tục Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đầu tư 17.03 Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Ban quản lý khu công nghệ cao
Thủ tục Thanh lý dự án đầu tư 17.03 Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Ban quản lý khu công nghệ cao
Thủ tục Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư
17.03 Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Ban quản lý khu công nghệ cao
Thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong nước trong trường hợp không cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (cấp cho trường hợp thực hiện dự án đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp /hoặc chi nhánh)
17.03 Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Ban quản lý khu công nghệ cao
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Trang tiếp theo Trang cuối
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)