Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 55
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục đăng ký kinh doanh hợp tác xã 17.08 Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Sở Kế hoạch đầu tư
Thủ tục đăng ký kinh doanh liên hiệp hợp tác xã 17.08 Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Sở Kế hoạch đầu tư
Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã 17.08 Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Sở Kế hoạch đầu tư
Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (trường hợp hợp tác xã thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính) 17.08 Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Sở Kế hoạch đầu tư
Thủ tục đăng ký thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh hợp tác xã 17.08 Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Sở Kế hoạch đầu tư
Thủ tục đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh hợp tác xã 17.08 Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Sở Kế hoạch đầu tư
Thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh 17.08 Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Sở Kế hoạch đầu tư
Thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác 17.08 Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Sở Kế hoạch đầu tư
Thủ tục đăng ký thay đổi tên hợp tác xã 17.08 Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Sở Kế hoạch đầu tư
. Thủ tục đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã 17.08 Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Sở Kế hoạch đầu tư
1  2  3  4  5  6  Trang tiếp theo Trang cuối
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)