Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 2
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
05.03 Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
Cấp  lại giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp
05.03 Sở hữu trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)