Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 27
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy độc lập (bên thứ ba)
05.04 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn độc lập (bên thứ ba)
05.04 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục kiểm định phương tiện đo – Taximet
05.04 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục kiểm định phương tiện đo – Cân phân tích, cân kỹ thuật
05.04 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục kiểm định phương tiện đo – Cân bàn
05.04 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục kiểm định phương tiện đo – Cân dĩa
05.04 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục kiểm định phương tiện đo – Cân đồng hồ lò xo
05.04 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục kiểm định phương tiện đo – Cân treo
05.04 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục kiểm định phương tiện đo – Cân ô tô
05.04 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
Thủ tục kiểm định phương tiện đo – Quả cân E2, F1
05.04 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)