Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 2
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Đăng ký dấu nghiệp vụ lần đầu
20.06 Đăng ký, quản lý con dấu Sở công thương
Thủ tục Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ
20.06 Đăng ký, quản lý con dấu Sở công thương
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)