Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 21
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục cung cấp thông tin về tổ chức hành nghề luật sư.
20.02 Đăng ký, quản lý cư trú Sở Tư pháp
Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh và văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư (Trường hợp tổ chức hành nghề luật sư thành lập Chi nhánh và Văn phòng giao dịch chấm dứt hoạt động)
20.02 Đăng ký, quản lý cư trú Sở Tư pháp
Thủ tục thành lập Đoàn luật sư
20.02 Đăng ký, quản lý cư trú Sở Tư pháp
Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng
20.02 Đăng ký, quản lý cư trú Sở Tư pháp
Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
20.02 Đăng ký, quản lý cư trú Sở Tư pháp
Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (Trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác).
20.02 Đăng ký, quản lý cư trú Sở Tư pháp
Thủ tục hợp nhất tổ chức hành nghề luật sư.
20.02 Đăng ký, quản lý cư trú Sở Tư pháp
Thủ tục đăng ký sáp nhập tổ chức hành nghề luật sư
20.02 Đăng ký, quản lý cư trú Sở Tư pháp
Thủ tục đăng ký cấp lại Giấy đăng ký hoạt động/ Giấy đăng ký hành nghề luật sư (trường hợp giấy bị rách, cháy hoặc bị tiêu hủy)
20.02 Đăng ký, quản lý cư trú Sở Tư pháp
Thủ tục đăng ký cấp lại Giấy đăng ký hoạt động/ Giấy đăng ký hành nghề luật sư (đối với trường hợp bị mất giấy).
20.02 Đăng ký, quản lý cư trú Sở Tư pháp
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)