Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 4
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục xét cho xử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (Thẻ ABTC)
20.01 Quản lý xuất nhập cảnh Ban quản lý khu công nghệ cao
Thủ tục Cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC)
20.01 Quản lý xuất nhập cảnh Ban quản lý khu Nam
Thủ tục Cấp thẻ ưu tiên để sử dụng trong sân bay Tân Sân Nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài tại KCX, KCN.
20.01 Quản lý xuất nhập cảnh Ban quản lý các Khu chế xuất , khu công nghiệp
Thủ tục Đăng ký cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh (thẻ ABTC).
20.01 Quản lý xuất nhập cảnh Ban quản lý các Khu chế xuất , khu công nghiệp
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)