Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 5
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy
20.05 Phòng cháy, chữa cháy Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ
20.05 Phòng cháy, chữa cháy Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
20.05 Phòng cháy, chữa cháy Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Cấp biên bản kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy
20.05 Phòng cháy, chữa cháy Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
20.05 Phòng cháy, chữa cháy Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)