Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 19
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục tiếp công dân
20.11 Khiếu nại, tố cáo Quận - Huyện
Thủ tục tiếp công dân (tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, dân nguyện, kiến nghị, phản ảnh …)
20.11 Khiếu nại, tố cáo Quận - Huyện
Thủ tục xử lý đơn thư
20.11 Khiếu nại, tố cáo Quận - Huyện
Thủ tục xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và dân nguyện.
20.11 Khiếu nại, tố cáo Quận - Huyện
Thủ tục giải quyết tố cáo
20.11 Khiếu nại, tố cáo Quận - Huyện
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
20.11 Khiếu nại, tố cáo Quận - Huyện
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2
20.11 Khiếu nại, tố cáo Quận - Huyện
Thủ tục giải quyết khiếu nại (của tổ chức)
20.11 Khiếu nại, tố cáo Quận - Huyện
Thủ tục giải quyết tranh chấp về đất đai
20.11 Khiếu nại, tố cáo Quận - Huyện
Thủ tục giải quyết đơn dân nguyện
20.11 Khiếu nại, tố cáo Quận - Huyện
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)