Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 1
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục xét duyệt công chức, viên chức đi học tập nước ngoài do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.
12.05 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước Sở Nội vụ
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)