Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 27
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục tuyển dụng công chức (048709)
12.06 Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Sở giáo dục đào tạo
Thủ tục tiếp nhận, điều động cán bộ, công chức, viên chức đối với diện tiếp nhận, điều động do nhu cầu công tác (Quy định tại Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).
12.06 Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Sở Nội vụ
Thủ tục cử đại diện cổ đông phần vốn thuộc sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.
12.06 Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Sở Nội vụ
Thủ tục cử nhân sự phía Việt Nam tham gia Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc các công ty, xí nghiệp liên doanh với nước ngoài
12.06 Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Sở Nội vụ
Thủ tục tiếp nhận, điều động cán bộ, công chức, viên chức ngoài biên chế thành phố về công tác tại cơ quan hành chính, sự nghiệp của thành phố đối với diện hợp lý hóa gia đình (Quy định tại Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 6 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).
12.06 Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Sở Nội vụ
Thủ tục bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức
12.06 Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Sở Nội vụ
Thủ tục Tạm tuyển công chức, viên chức chờ thi tuyển, xét tuyển 12.06 Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục Bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức do thi tuyển, xét tuyển (kể cả công chức xã, thị trấn) 12.06 Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Quận - Huyện
Quyết định thành lập các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác.
12.06 Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Sở Văn hóa thể thao du lịch
Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ, công chức nhà nước.
12.06 Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Sở Văn hóa thể thao du lịch
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)