Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 26
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Khen thưởng thành tích đột xuất
12.09 Thi đua khen thưởng Quận - Huyện
Thủ tục Khen thưởng thành tích cấp quận – huyện (Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận – huyện)
12.09 Thi đua khen thưởng Quận - Huyện
Thủ tục Đề nghị khen thưởng cấp thành phố và cấp cao
12.09 Thi đua khen thưởng Quận - Huyện
Thủ tục Khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp quận – huyện
12.09 Thi đua khen thưởng Quận - Huyện
Thủ tục Khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến
12.09 Thi đua khen thưởng Quận - Huyện
Thủ tục Khen thưởng theo niên hạn cấp quận – huyện
12.09 Thi đua khen thưởng Quận - Huyện
Thủ tục Khen thưởng đối ngoại cấp quận – huyện
12.09 Thi đua khen thưởng Quận - Huyện
Thủ tục Xác nhận khen thưởng và cấp đổi hiện vật
12.09 Thi đua khen thưởng Quận - Huyện
Thủ tục Khen thưởng phong trào thi đua cấp quận (theo đợt hoặc chuyên đề)
12.09 Thi đua khen thưởng Quận - Huyện
Thủ tục đề nghị xét tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố
12.09 Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
Đến tháng 12
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 18/12/2018 12:00:00 SA)