Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 26
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Khen thưởng thành tích đột xuất
12.09 Thi đua khen thưởng Quận - Huyện
Thủ tục Khen thưởng thành tích cấp quận – huyện (Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận – huyện)
12.09 Thi đua khen thưởng Quận - Huyện
Thủ tục Đề nghị khen thưởng cấp thành phố và cấp cao
12.09 Thi đua khen thưởng Quận - Huyện
Thủ tục Khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp quận – huyện
12.09 Thi đua khen thưởng Quận - Huyện
Thủ tục Khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến
12.09 Thi đua khen thưởng Quận - Huyện
Thủ tục Khen thưởng theo niên hạn cấp quận – huyện
12.09 Thi đua khen thưởng Quận - Huyện
Thủ tục Khen thưởng đối ngoại cấp quận – huyện
12.09 Thi đua khen thưởng Quận - Huyện
Thủ tục Xác nhận khen thưởng và cấp đổi hiện vật
12.09 Thi đua khen thưởng Quận - Huyện
Thủ tục Khen thưởng phong trào thi đua cấp quận (theo đợt hoặc chuyên đề)
12.09 Thi đua khen thưởng Quận - Huyện
Thủ tục đề nghị xét tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố
12.09 Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)