Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 3
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục thẩm định đề án thành lập tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước
12.01 Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục thẩm định đề án tổ chức lại tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước
12.01 Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước Quận - Huyện
Thủ tục thẩm định đề án giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước
12.01 Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước Quận - Huyện
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)