Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 6
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục xác nhận đơn xin câu nhờ điện kế chính
08.08 Điện Phường – xã
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình điện nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước
08.08 Điện Sở công thương
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình điện sử dụng vốn ngân sách nhà nước
08.08 Điện Sở công thương
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí bồi thường hỗ trợ khi di dời công trình điện
08.08 Điện Sở công thương
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí bồi thường di dời – tái lập công trình điện
08.08 Điện Sở công thương
Thủ tục Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam
08.08 Điện Sở công thương
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)