Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 3
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục cấp giấy khai báo hoá chất công nghiệp
08.06 Vật liệu nổ công nghiệp Sở công thương
Thủ tục Phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa khắc phục sự cố hóa chất
08.06 Vật liệu nổ công nghiệp Sở công thương
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình điện nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước
08.06 Vật liệu nổ công nghiệp Sở công thương
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)