Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 3
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
08.07 Dầu khí Sở công thương
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động san chiết nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai.
08.07 Dầu khí Sở công thương
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng
08.07 Dầu khí Sở công thương
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)