Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 3
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam
08.09 Xúc tiến thương mại Sở công thương
Thủ tục Đăng ký thực hiện khuyến mại
08.09 Xúc tiến thương mại Sở công thương
Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại
08.09 Xúc tiến thương mại Sở công thương
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)