Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 10
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục thẩm định dự án nhóm B, C
08.03 Dịch vụ thương mại Sở công thương
Thủ tục Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở dự án nhóm B, C
08.03 Dịch vụ thương mại Sở công thương
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá.
08.03 Dịch vụ thương mại Sở công thương
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá
08.03 Dịch vụ thương mại Sở công thương
Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu (sản lượng dưới 3 triệu lít/năm)
08.03 Dịch vụ thương mại Sở công thương
Thủ tục cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
08.03 Dịch vụ thương mại Sở công thương
Thủ tục cấp Giấy đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp
08.03 Dịch vụ thương mại Sở công thương
Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp bị rách, nát
08.03 Dịch vụ thương mại Sở công thương
Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp bị mất
08.03 Dịch vụ thương mại Sở công thương
Thủ tục cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
08.03 Dịch vụ thương mại Sở công thương
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)