Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 6
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN mẫu D (C/O)
08.01 Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu Ban quản lý khu công nghệ cao
Thủ tục Đăng ký thương nhân
08.01 Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu Ban quản lý khu công nghệ cao
Thủ tục Đăng ký văn phòng phẩm, hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất mua từ thị trường nội địa cho các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao
08.01 Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu Ban quản lý khu công nghệ cao
Thủ tục Xác nhận hàng hóa là sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng được phép nhập khẩu
08.01 Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu Ban quản lý khu công nghệ cao
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN mẫu D
08.01 Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu Ban quản lý các Khu chế xuất , khu công nghiệp
Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN mẫu D
08.01 Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu Ban quản lý các Khu chế xuất , khu công nghiệp
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)