Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 17
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Cấp giấy xác nhận có gốc Việt Nam
06.05 Người Việt Nam ở nước ngoài Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài
Thủ tục Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
06.05 Người Việt Nam ở nước ngoài Sở công thương
Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
06.05 Người Việt Nam ở nước ngoài Sở công thương
Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
06.05 Người Việt Nam ở nước ngoài Sở công thương
Thủ tục Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
06.05 Người Việt Nam ở nước ngoài Sở công thương
Thủ tục Gia hạn và điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
06.05 Người Việt Nam ở nước ngoài Sở công thương
Thủ tục Thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
06.05 Người Việt Nam ở nước ngoài Sở công thương
Thủ tục Xác nhận thông báo nhân sự làm việc tại văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
06.05 Người Việt Nam ở nước ngoài Sở công thương
Thủ tục Đăng ký hội nghị khách hàng, hội thảo và phòng trưng bày sản phẩm văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh
06.05 Người Việt Nam ở nước ngoài Sở công thương
Thủ tục Dự kiến chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
06.05 Người Việt Nam ở nước ngoài Sở công thương
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)