Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 10
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh chuyển phát
09.02 Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục Cấp giấy phép chuyển phát thư
09.02 Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục Cấp phép xuất bản bản tin
09.02 Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
09.02 Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục In gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
09.02 Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục Cấp phép in báo chí, tem chống giả
09.02 Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục Cấp giấy phép in xuất bản phẩm
09.02 Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục Cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
09.02 Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động ngành in
09.02 Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký thiết bị ngành in
09.02 Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)