Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 5
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục cấp phép họp báo
09.01 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục Cấp phép Hội nghị, Hội thảo có yếu tố nước ngoài
09.01 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị Cục Báo chí cấp thẻ nhà báo
09.01 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị Cục Báo chí cấp đổi thẻ nhà báo
09.01 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
Thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị Cục Báo chí cấp lại thẻ nhà báo
09.01 Báo chí Sở Thông tin và Truyền thông
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)