Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 79
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Xác nhận đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa
13.03 Đường thủy nội địa Phường – xã
Thủ tục xác nhận đơn xin thay ghe máy
13.03 Đường thủy nội địa Phường – xã
Thủ tục xác nhận đơn xin đăng ký ghe cũ
13.03 Đường thủy nội địa Phường – xã
Thủ tục Kiểm tra kỹ thuật lần đầu Phương tiện thủy nội địa 13.03 Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục Kiểm tra thay đổi tính năng kỹ thuật Phương tiện thuỷ nội địa 13.03 Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục Kiểm tra kỹ thuật định kỳ Phương tiện thuỷ nội địa 13.03 Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục Kiểm tra kỹ thuật trên đà Phương tiện thuỷ nội địa 13.03 Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục Kiểm tra kỹ thuật hàng năm Phương tiện thuỷ nội địa 13.03 Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục Kiểm tra kỹ thuật bất thường Phương tiện thủy nội địa 13.03 Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
Cấp mới Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường thủy nội địa 13.03 Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
1  2  3  4  5  6  7  8  Trang tiếp theo Trang cuối
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)