Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 149
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Bổ sung, cải chính sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh của người con trong việc nhận cha, mẹ.
16.06 Hành chính tư pháp Phường – xã
Thủ tục: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch
16.06 Hành chính tư pháp Phường – xã
Thủ tục: Cấp bản sao từ sổ gốc
16.06 Hành chính tư pháp Phường – xã
Thủ tục: Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
16.06 Hành chính tư pháp Phường – xã
Thủ tục: Đăng ký chấm dứt việc giám hộ
16.06 Hành chính tư pháp Phường – xã
Thủ tục: Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú trong nước với công dân Việt Nam trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước.
16.06 Hành chính tư pháp Phường – xã
Thủ tục: Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với nhau
16.06 Hành chính tư pháp Phường – xã
Thủ tục: Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú
16.06 Hành chính tư pháp Phường – xã
Thủ tục: Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi
16.06 Hành chính tư pháp Phường – xã
Thủ tục: Đăng ký khai sinh cho trẻ chết sơ sinh
16.06 Hành chính tư pháp Phường – xã
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Trang tiếp theo Trang cuối
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)