Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 26
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Thủ tục Chứng thực di chúc
16.07 Bổ trợ tư pháp Phường – xã
Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
16.07 Bổ trợ tư pháp Phường – xã
Thủ tục Chứng thực văn bản (hợp đồng) ủy quyền về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (không phải là nhà ở) mà bên có quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân trong nước.
16.07 Bổ trợ tư pháp Phường – xã
Thủ tục Chứng thực Giấy ủy quyền nộp hồ sơ và nhận thay Giấy chứng nhận  của người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
16.07 Bổ trợ tư pháp Phường – xã
Thủ tục Chứng thực Giấy ủy quyền làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.
16.07 Bổ trợ tư pháp Phường – xã
Thủ tục Chứng thực Giấy ủy quyền đăng ký xe.
16.07 Bổ trợ tư pháp Phường – xã
Thủ tục Chứng thực văn bản ủy quyền thực hiện việc khiếu nại
16.07 Bổ trợ tư pháp Phường – xã
Thủ tục Chứng thực văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng tiền mặt.
16.07 Bổ trợ tư pháp Phường – xã
Thủ tục Chứng thực văn bản ủy quyền nhận tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.
16.07 Bổ trợ tư pháp Phường – xã
Thủ tục Văn bản xác nhận thời điểm niêm yết các thủ tục: thi hành án, thừa kế.
16.07 Bổ trợ tư pháp Phường – xã
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)