Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Nội dung tìm:
Tìm theo:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh Vực:
Mức độ:
Tổng số: 5
Thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tệp đính kèm
Đăng ký khai trình tình hình sử dụng lao động
Lao Động Quận Bình Thạnh
Đăng ký nội quy lao động
Lao Động Quận Bình Thạnh
Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương
Lao Động Quận Bình Thạnh
Đăng ký thỏa ước lao động tập thể
Lao Động Quận Bình Thạnh
Đăng ký báo cáo giảm lao động
Lao Động Quận Bình Thạnh
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)