Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Đơn vị
Số biên nhận:
Nếu không nhớ, nhập đầy đủ các thông tin dưới đây
Số CMND:
Họ và tên:
  Hướng dẫn sử dụng dịch vụ
Đến tháng 6
thành phố đã giải quyết
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 11/06/2019 12:00:00 SA)