Skip Ribbon Commands
Skip to main content
icon
Danh mục các TTHC tại Sở Công Thương
Tên thủ tụcDanh mục các TTHC tại Sở Công Thương
Đơn vịSở Công Thương
Nội dung trích yếuDANH MỤCTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬNVÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG
Trả qua bưu điện
Nhận qua bưu điện
Tài liệu đính kèm