Skip Ribbon Commands
Skip to main content
icon
DANH MỤC TTHC TẠI BAN QUẢN LÝ KHU NAM
Tên thủ tụcDANH MỤC TTHC TẠI BAN QUẢN LÝ KHU NAM
Đơn vịBAN QUẢN LÝ KHU NAM
Nội dung trích yếuDANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TẠI BAN QUẢN LÝ KHU NAM
Trả qua bưu điện
Nhận qua bưu điện
Tài liệu đính kèm