Skip Ribbon Commands
Skip to main content
icon
V/v triển khai điều tra bổ sung bằng phiếu khảo sát về sự hài lòng của tổ chức và người dân
Số kí hiệu văn bản6579/UBND-VX
Ngày ban hành18/11/2016
Ngày hiệu lực18/11/2016
Trích yếu nội dungV/v triển khai điều tra bổ sung bằng phiếu khảo sát về sự hài lòng của tổ chức và người dân
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm
Xem word online
1369-Khao sat su hai long.doc