Skip Ribbon Commands
Skip to main content
icon
V/v mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công
Số kí hiệu văn bản2305/UBND-KT
Ngày ban hành20/04/2017
Ngày hiệu lực20/04/2017
Trích yếu nội dungV/v mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm
Xem word online
2676muasamtaisantunsnn2017.doc