Skip Ribbon Commands
Skip to main content
icon
Triển khai Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến.
Ngày ban hành25/02/2014
Ngày hiệu lực25/02/2014
Lĩnh vực
Tài liệu đính kèm
Xem word online
02-28 820 ub.doc