Skip Ribbon Commands
Skip to main content
icon
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy.
Ngày ban hành19/08/2014
Ngày hiệu lực19/08/2014
Lĩnh vực
Tài liệu đính kèm
Xem word online
08-21 1009-Trien khai thuc hien chi dao cua Thanh uy T8-ma.doc