Skip Ribbon Commands
Skip to main content
icon
Kết quả công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn TP 9 tháng đầu năm 2015.
Ngày ban hành23/09/2015
Ngày hiệu lực23/09/2015
Lĩnh vực
Tài liệu đính kèm
Xem word online
09-28 BC. UBND.TTRA-KN.TC 9 tháng 2015 (Bản chính).doc