Skip Ribbon Commands
Skip to main content
icon
Triển khai các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), TPP và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) trên địa bàn TP.
Ngày ban hành10/12/2015
Ngày hiệu lực10/12/2015
Lĩnh vực
Tài liệu đính kèm
tải pdf về
12-18 22_CT-UBND.pdf